Tony Johansson

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2004 Säg att du har ångrat dig Anne-Lie Rydé Thomas G:son och Tony Johansson Andra chansen: Placering 7 - Utslagen