Sveriges Radio-TV

Från Mellopedia

Sveriges Radio-TV var namnet på Sveriges enda TV-kanal, under den tid då den sändes av Sveriges Radio. Det var också benämningen på den avdelning inom Sveriges Radio som ansvarade för TV-sändningarna innan Sveriges Television bildades 1979, då namnet upphörde.