Stefan Bagge

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1996 Finns här för dig Ellinor Franzén Stefan Bagge (tm) och Martin Klaman (tm) Grundomgången: Utslagen