Sanken Sandqvist

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2014 All We Are State of Drama Göran Werner (tm), Sanken Sandqvist (tm), Emil Gullhamn (tm) och Sebastian Hallifax (tm) Andra chansen: Placering 5 - Utslagen