SaRaha

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2016 Kizunguzungu SaRaha Anderz Wrethov, Sara "SaRaha" Larsson och Arash Labaf Final: Placering 9
2019 Army of Us Andreas Johnson Andreas Johnson (tm), Jimmy Jansson (tm), Sara Ryan (SaRaha) (tm), Andreas "Stone" Johansson (tm) och Sebastian Thott (tm) Andra Chansen: Placering 2 - Utslagen
2024 Unga & fria Fröken Snusk Fröken Snusk och Sara Ryan Finalkvalet: Utslagen

SaRaha har även medverkat som "Sara "SaRaha" Larsson" och "Sara Ryan".