Rose-Marie Stråhle

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1996 Gråt inte Inger Nordström Rose-Marie Stråhle (tm) Grundomgången: Utslagen