Robert Gustafsson

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2018 Fuldans Rolandz Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (tm) och Robert Gustafsson (tm) Final: Placering 10