Peter Svensson

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1998 Långsamma timmar Fredrik Karlsson Fredrik Karlsson (t) och Peter Svensson (m) Grundomgången: Utslagen