Otto Brandenburg

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1962 Lolo Lolita Otto Brandenburg (omgång 1) & Östen Warnerbring (omgång 2) Bo Eneby (t) och Bobbie Ericson (m) Final: Placering 4
Anneli Carli Tornehave (omgång 1) & Otto Brandenburg (omgång 2) Per Lindqvist (tm) Final: Placering 3