Myrra Malmberg

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1998 Julia Myrra Malmberg Claes Andreasson (tm) och Torbjörn Wassenius (tm) Final: Placering 3