Mikael Bolyos

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1993 Välkommen till livet Christer Björkman Mikael Bolyos (tm) och Örjan Strandberg (t) Grundomgången: Utslagen