Michael Blomqvist

Från Mellopedia


Programmedverkan

År Roll Program Kommentar
2003 Huskör Alla
2004 Huskör Alla Körledare
2007 Huskör Alla
2008 Huskör Alla Körledare