Laila Dahl

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1991 Annie Laila Dahl Arne Höglund (tm) Final: Placering 4