Kerstin Bagge

Från Mellopedia


Programmedverkan

År Roll Program Kommentar
1972 Huskör Final
1973 Huskör Final
1975 Huskör Final
1977 Huskör Final


Gruppmedlemskap

År Grupp
1972 Dolls
1973 Dolls
1975 Dolls