Karina Rydberg

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1983 Nu börjar jag mitt liv Karina Rydberg Peter Himmelstrand (tm) Grundomgången: Utslagen