Julimar ”J-Son” Santos

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2014 Love Trigger JEM Thomas G:son (tm), Peter Boström (tm) och Julimar ”J-Son” Santos (tm) Andra chansen: Placering 6 - Utslagen