Julia Alfrida

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2021 Rich Julia Alfrida Julia Alfrida, Jimmy Jansson och Melanie Wehbe Deltävling 2: Placering 7 - Utslagen