John Isaksson

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2013 Falling State of Drama Göran Werner (tm), Sebastian Hallifax (tm), Emil Gullhamn (tm) och James Hallifax (tm) Final: Placering 9
2014 All We Are State of Drama Göran Werner (tm), Sanken Sandqvist (tm), Emil Gullhamn (tm) och Sebastian Hallifax (tm) Andra chansen: Placering 5 - Utslagen

Gruppmedlemskap

År Bidrag Grupp
2013 Falling State of Drama
2014 All We Are State of Drama