Johan Ekhé

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1997 Du gör mig hel igen Cajsalisa Ejemyr Robyn Carlsson (tm), Ulf Lindström (tm) och Johan Ekhé (tm) Final: Placering 4