Jessica Wimert

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1991 Änglar Jessica Wimert Per Andréasson (tm) och Anders Dannvik (tm) Grundomgången: Utslagen