Jens Engelbrecht

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2012 Stormande hav Timoteij Kristian Lagerström (tm), Johan Fjellström (tm), Stina Engelbrecht (tm) och Jens Engelbrecht (tm) Andra chansen: Utslagen