Jan Sjunnesson

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1977 Trädets rot Janne Landegren Jan Sjunnesson (tm) Final: Placering 6