Göran Rudbo

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1995 Jag tror på dig Ulrika Bornemark & Göran Rudbo Dan Bornemark (tm) och Ulrika Bornemark (t) Grundomgången: Utslagen


Programmedverkan

År Roll Program Kommentar
1993 Programledare Final


Gruppmedlemskap

År Grupp
1993 Triple & Touch