Farhad Zand

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2001 Vända om Annie Kratz-Gutå Annie Kratz-Gutå (tm), Tony Malm (tm) och Farhad Zand (m) Final: Placering 7