Eric Öst

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1977 Ola mä fiola Kenneth Greuz & Eric Öst Karl-Gerhard Lundkvist (Little Gerhard) (tm) Final: Placering 9