Dolls

Från Mellopedia


Programmedverkan

År Roll Program Kommentar
1972 Huskör Final
1973 Huskör Final
1975 Huskör Final


Gruppmedlemmar

Person 1972 1973 1975
Kerstin Bagge
Kerstin Dahl
Annica Risberg