Dinah Yonas Manna

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2020 Move The Mamas Melanie Wehbe, Patrik Jean och Herman Gardarfve Final: Placering 1
2021 In the Middle The Mamas Emily Falvey, Robin Stjernberg och Jimmy Jansson Final: Placering 3

Gruppmedlemskap

År Bidrag Grupp
2020 Move The Mamas
2021 In the Middle The Mamas