De Vet Du

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2017 Road Trip De Vet Du Johan Gunterberg och Christopher Martland Andra chansen: Placering 2 - Utslagen


Gruppmedlemmar

Person 2017
Johan Gunterberg sång
Christopher Martland sång
Tor Wallin passagerare
DJ Hunk DJ