David Wilhelmsson

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2013 Bed on Fire Ralf Gyllenhammar Ralf Gyllenhammar (tm) och David Wilhelmsson (tm) Final: Placering 7