Claes Rosendahl

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Roll
1969 Du ser mig inte Dirigent
Du ger mig lust att leva Dirigent
Sommarflicka Dirigent


Programmedverkan

År Roll Program Kommentar
1971 Kapellmästare Final