Carl Varga

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2018 Songburning Mimi Werner Göran Werner (tm), Niki Niki (tm), Johan Åsgärde (tm), Mimi Werner (tm), Carl Varga (tm) och Oliver Lundström (tm) Andra chansen: Placering 2 - Utslagen