Carl Hammar

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1996 Va' e' du? Lotten Andersson & Magnus Sjögren Jörgen Nohall (tm) och Carl Hammar (m) Grundomgången: Utslagen