Björn Djupström

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2011 My Heart Is Refusing Me Loreen Björn Djupström (tm), Lorén Talhaoui (tm) och Moh Denebi (tm) Andra chansen: Utslagen