Bert Karlsson

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1992 Venus Butterfly Angel Bert Karlsson (t) och Lennart Clerwall (m) Grundomgången: Utslagen