Börje

Från Mellopedia
Sofia Dalén som Börje (2024). Foto: Stina Stjernkvist/SVT

Börje är en karaktär spelad av Sofia Dalén.

Karaktären medverkade i en sekvens live från arenan i den fjärde deltävlingen 2024. I sekvensen avbröt "Börje" programledaren Carina Berg och talade sig varm för småstäder i allmänhet och sin hemstad Jönköping i synnerhet, varpå han propagerade för att finalen skulle hållas i Jönköping.

Karaktären medverkade också i programmet Dagen efter 2020, som leddes av Sofia Dalén.