Andreas Weise

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2015 Bring out the Fire Andreas Weise Henrik Janson (tm), Thomas G:son (tm) och Anton Hård af Segerstad (tm) Andra chansen: Placering 2 - Utslagen