Andreas Rickstrand

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2013 In and Out of Love Martin Rolinski Thomas G:son (tm), Andreas Rickstrand (tm) och Martin Rolinski (tm) Andra chansen: Placering 2 - Utslagen