Ai

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1999 Bilder av dig Ai Stephan Berg (tm) Final: Placering 9